Rapporteren

Schleicher & Partners kan u van dienst zijn bij alle aspecten waarbij rapportages dienstbaar zijn aan uw onderneming.

Rapporteren is een ruim begrip. Het omvat het verwerken van uw cijfers, het opmaken van de jaarrekeningen en –verslagen, (tussentijdse) management rapportages, indienen van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

In grote lijnen zullen onze werkzaamheden dus bestaan uit het verwerken van gegevens, analyseren van de verwerkte gegevens en advisering inzake het te volgen bedrijfsbeleid. Bij de analyse en het daaruit voortvloeiende advies zullen de cijfers vanuit diverse invalshoeken benaderd en geïnterpreteerd worden om tot een op uw bedrijf toegesneden advies te komen.